Prefabricerade hus

Småhus

Småhus

Våra egentillverkade, prefabricerade småhus anpassar vi helt efter varje kunds önskemål och behov. Vi bistår gärna våra kunder med förslag och tips. Tillverkningen av husdelarna sker i egna lokaler i Bålsta. Husen håller högsta kvalitet och 10 års byggfelsförsäkring ingår.

Prefabricering

Prefabricering

Prefabricering är en rationell metod, där husets delar byggs ihop under tak, vilket gör bygget totalt oberoende av vädret. Tack vare den rationella metoden hålls byggtiden nere, vilket i slutändan innebär ett bra pris för kunden!

Kontakta oss

Kontakta oss

Har du något du undrar över?
Kontakta oss så kan vi hjälpa dig.